Wist je dat antibiotica enkel effectief zijn tegen bacteriën en geen enkel effect hebben op virussen of schimmels? Bij verkoudheid, griep, mazelen of een schimmelinfectie zijn ze dus compleet overbodig. En zelfs bij een bacteriële infectie zijn antibiotica niet altijd het beste ‘wapen’ om de ziekte te bestrijden. Een belangrijk advies dus om te onthouden over antibiotica: gebruik ze goed en enkel als het moet!

Antibioticaresistentie verwijst naar de capaciteit van een bacterie om weerstand te bieden tegen de werking van een of meerdere antibiotica. Met andere woorden, bacteriën worden steeds meer resistent en zelfs ongevoelig voor die geneesmiddelen. Op die manier ontwikkelen zich ook "superbacteriën", resistent tegen verschillende - en zelfs alle - antibiotica. Als we niet ingrijpen, kunnen sommige ziekten op termijn niet meer bestreden worden... met alle gevolgen van dien. Een correct gebruik van antibiotica is ons grootste wapen in de strijd tegen antibioticaresistentie.

Indien antibiotica in jouw specifieke situatie absoluut noodzakelijk zijn, gebruik ze dan correct: sla nooit een inname over en neem precies de voorgeschreven dosis in. Stop ook in geen geval vroegtijdig je behandeling, zelfs als je je beter voelt.

Enkele vuistregels helpen je bij een goed gebruik van antibiotica:

  • Sla nooit een inname over en neem precies de voorgeschreven dosis.
  • Stop niet vroeger dan voorgeschreven, zelfs al voel je je beter.
  • Breng restjes terug naar de apotheker. Neem nooit antibiotica op eigen initiatief.

Een bacterie of een virus?

Een virus bestaat uit miniscule organismen die cellen kunnen binnendringen en zich zo vermenigvuldigen. Ze veroorzaken verkoudheid, de meeste vormen van keel- en oorontsteking, mazelen, rode hond... Antibiotica hebben géén enkel effect op virussen.

Een bacterie is een miniscuul levend organisme dat meestal onschadelijk of zelfs goed is voor het organisme. Bacteriën die ziekte veroorzaken bij de mens, zijn verantwoordelijk voor wondinfecties, bacteriële hersenvliesontsteking, longontsteking... Antibiotica kunnen bacteriën doden of verhinderen dat ze verder ontwikkelen. Een arts zal vaststellen of het voor jou noodzakelijk is om antibiotica te nemen, en zo ja, welk type.

Op de website van de Belgische Commissie voor de Coördinatie van het Antibioticabeleid (BAPCOC) wordt het verschil tussen een virus en bacterie uitgebreid toegelicht, en kan je nagaan in welke gevallen een antibioticakuur wel is aangewezen.