Wanneer je meerdere geneesmiddelen moet innemen, kan het nuttig zijn om je geneesmiddelengebruik te bespreken met je apotheker. Het kan immers best lastig zijn om al je medicatie correct in te nemen, of je kan problemen ondervinden met bijwerkingen of de toedieningsvorm van sommige geneesmiddelen. Dankzij een medicatienazicht door je apotheker, kunnen dergelijke problemen eenvoudig aangepakt worden.

Vragen over geneesmiddelen en gezondheid

De apotheker is vaak de eerste zorgverlener tot wie patiënten zich richten met vragen over kleine kwaaltjes of geneesmiddelen. Hij luistert, informeert en geeft advies over het goed gebruik van geneesmiddelen. Soms is een meer persoonlijke begeleiding van de apotheker, die complementair is aan die van de arts, noodzakelijk. Zeker wanneer je meerdere geneesmiddelen moet innemen. In dat geval kan je apotheker een medicatienazicht uitvoeren.

Geneesmiddelengebruik optimaliseren en therapietrouw

Tijdens een medicatienazicht bespreek je je geneesmiddelengebruik met je apotheker, die aan de hand van enkele vragen kan nagaan of jouw medicatiegebruik optimaal is afgestemd op je noden. Indien nodig, kan hij met jouw arts overleggen om je medicatie of de innamemomenten aan te passen. Soms kan de apotheker er je ook aan herinneren om geneesmiddelen op welbepaalde tijdstippen in te nemen, of je adviseren om ze op een ander tijdstip in te nemen. Met eenvoudig advies van je apotheker worden problemen of praktische moeilijkheden verholpen of voorkomen en wordt je geneesmiddelengebruik geoptimaliseerd. Zo verbeter je ook je therapietrouw en bijgevolg de doeltreffendheid van jouw behandeling.

Veranderingen op latere leeftijd

Zo’n medicatienazicht kan zeker voor patiënten op oudere leeftijd nuttig zijn en belangrijk voor de eigen veiligheid. Het lichaam kan anders of minder sterk reageren op geneesmiddelen (bv. doordat de nierfunctie minder goed werkt of omdat het lichaam gevoeliger wordt voor bepaalde medicatie…), daardoor kunnen er klachten of bijwerkingen ontstaan die men voordien niet had.

Een persoonlijke begeleiding in de apotheek

De term ‘medicatienazicht’ wordt gebruikt voor een specifieke persoonlijke begeleiding die je apotheker aanbiedt om jouw geneesmiddelengebruik te optimaliseren. Hoe verloopt zo’n medicatienazicht?

  • Je apotheker gaat na welke geneesmiddelen je inneemt en nodigt je dan uit voor een gesprek over jouw medicatie.
  • Zo’n gesprek duurt gemiddeld 15 tot 25 minuten en gaat door in de officina, doorgaans in het private hoekje dat de apotheker heeft ingericht voor patiënten die persoonlijke begeleiding wensen.
  • Je apotheker zal je eventueel vragen om alle geneesmiddelen die je regelmatig inneemt, mee te brengen naar het gesprek.
  • Tijdens het gesprek bespreek je jouw geneesmiddelengebruik en kan je al je vragen over jouw medicatie stellen.
  • Je apotheker zal jou vervolgens adviseren en eventuele aanbevelingen doen in overleg met jouw arts.
  • Na het gesprek, maakt je apotheker een medicatieschema op. Dat schema kan je helpen bij een correcte inname van jouw geneesmiddelen en is ook een handig overzicht voor eventuele andere zorgverleners waarmee je in contact komt. Zo zijn zij meteen op de hoogte van jouw geneesmiddelengebruik.

En omdat je apotheker waakt over jouw gezondheid, zal hij ook na het gesprek regelmatig vragen hoe het met je gaat en of je tevreden bent met je medicatie. Die opvolging maakt deel uit van de dienstverlening die je apotheker je biedt.

Denk je dat een medicatienazicht iets kan betekenen voor jou? Praat erover met je apotheker!