FR | NL

Voor terugbetaalde geneesmiddelen is er een tegemoetkoming van het RIZIV voorzien en hoeft de patiënt, dankzij de derdebetalersregeling,  alleen het remgeld (persoonlijke bijdrage) te betalen. De apotheker schiet het bedrag van de tegemoetkoming voor en wordt later rechtstreeks terugbetaald door het ziekenfonds; op voorwaarde dat de patiënt er ook verzekerd is.

Om zich hiervan te vergewissen, moet de apotheker de identiteitskaart van de patiënt inlezen. Dit laat hem toe om de verzekerbaarheidsgegevens van de patiënt te raadplegen via het platform MyCareNet, dat beheerd wordt door de ziekenfondsen. Indien MyCareNet niet beschikbaar is, kan de apotheker de verzekerbaarheidsgegevens niet raadplegen en kan hij zich verplicht zien om de volle prijs aan te rekenen voor terugbetaalde geneesmiddelen.

Lees ook: