Wanneer de apotheker je een geneesmiddel of een ander in de apotheek beschikbaar product aflevert, staat hij borg voor de kwaliteit, wat jou meer veiligheid biedt. Deze verantwoordelijkheid gaat veel verder dan de controle van de interacties en instructies die je helpen je behandeling correct te volgen. In België is de apotheek het enige distributiekanaal dat geneesmiddelen mag afleveren. Voor alle geneesmiddelen en gezondheidsproducten die de apotheek binnenkomen, moet de apotheker nagaan of er wel degelijk een wettelijke vergunning voor het in de handel brengen van deze producten bestaat.

Om de kwaliteit en conformiteit van de producten die hij je aflevert, te waarborgen, neemt de apotheker ook deel aan de financiering van een officiële dienst voor het onderzoek van geneesmiddelen, de DGO. Deze dienst analyseert en controleert de op de Belgische markt beschikbare geneesmiddelen en gezondheidsproducten. Zo is hij er zeker van dat hij jou geen producten aflevert die niet conform zijn of weet hij dat hij je geen geneesmiddelen van twijfelachtige kwaliteit en fabricage aflevert. 

Deze situatie is uniek in Europa. Enkel België en de Belgische apothekers bieden deze waarborg. In een tijdperk waar je alles kan kopen en verkopen op het internet, is dit initiatief dat de officiële verkoop in de apotheek duidelijk scheidt van de verkoop op internet, belangrijk. Het gaat om jouw gezondheid, het gaat om jouw veiligheid. Zelfs al heb je de indruk dat men op het internet hetzelfde product goedkoper aanbiedt, toch heb je geen enkele garantie dat het om hetzelfde product gaat, geen enkele garantie dat het doeltreffend en veilig zal zijn. 

In België kunnen enkel de voor het publiek toegankelijke apotheken die een erkenning hebben gekregen van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG), geneesmiddelen verkopen op hun website. Deze erkenning betreft enkel niet-voorschriftplichtige geneesmiddelen. Eén aanbeveling indien je er echt aan houdt om jouw geneesmiddelen via het internet te kopen: vergewis je ervan dat het wel degelijk om een apotheek gaat die is opgenomen in de lijst die wordt gepubliceerd door het FAGG. Zoniet kan je nergens terecht ingeval van problemen.