De meest gekende rol van de apotheker bestaat erin de door een arts of elke andere daartoe gemachtigde gezondheidswerker voorgeschreven geneesmiddelen af te leveren. Naast deze essentiële rol is de apotheker volledig verantwoordelijk voor het nazicht van de voorschriften en voor wat hij aflevert. Indien hij van oordeel is dat de voorgeschreven behandeling niet is aangepast of indien hij twijfelt, mag hij weigeren je het betrokken geneesmiddel af te leveren. Hij moet dan contact opnemen met je arts om zich ervan te vergewissen dat er geen fouten zijn begaan en hem eventueel vragen het voorschrift aan te passen. Hij moet nakijken of alle geneesmiddelen die zich op jouw voorschrift bevinden, met elkaar verenigbaar zijn en of er geen interacties zijn die de doeltreffendheid van de behandeling kunnen verminderen of tolerantieproblemen kunnen stellen zoals darmproblemen of een allergie. 

Je apotheker gaat ook na of je de instructies van je arts over de frequentie, dosering en het ogenblik van inname goed hebt begrepen. Indien nodig kan hij enkele nuttige tips geven die je helpen om je behandeling goed te volgen. 

Je apotheker moet de geneesmiddelen die je neemt, registreren in uw farmaceutisch dossier. Indien je aan een chronische aandoening lijdt of allergieën voor bepaalde producten hebt, dan kan hij deze met jouw akkoord ook opnemen in dit dossier. Zo waakt hij over je veiligheid en maakt hij een snellere analyse mogelijk in geval van problemen.

Dat geldt ook voor niet-voorschriftplichtige geneesmiddelen en andere producten die je op advies of uit eigen initiatief koopt: zij kunnen de effecten en doeltreffendheid van de behandeling die je werd voorgeschreven ook beïnvloeden. Veiligheidshalve is het ook belangrijk dat je hem elke consumptie meldt van voedingssupplementen of producten op basis van planten die je zou hebben gekocht buiten de apotheek.

De apotheker en zijn personeel zijn aan het beroepsgeheim gehouden. Je hebt dus niets te vrezen, jouw gegevens worden veilig bewaard.

Voor meer informatie over het farmaceutisch dossier, klik hier.