De apotheker speelt een kernrol in onze samenleving zowel op sociaal als op economisch vlak. 

Wanneer er zich een gezondheidsprobleem stelt, wanneer er vragen rijzen over een behandeling of zelfs over formaliteiten waaraan moet worden voldaan voor het ziekenfonds, wordt de apotheker vaak als eerste geraadpleegd. Hij is voor velen een vertrouwenspersoon aan wie wij regelmatig advies vragen vooraleer wij naar de arts toestappen. 

Indien je dit wenst en indien hij dit kan, zal je apotheker, in afwachting dat je een arts raadpleegt, proberen om alternatieve of tijdelijke oplossingen te zoeken in het belang van je gezondheid. Indien nodig zal hij je adviseren naar je arts te gaan of je doorverwijzen naar gespecialiseerde diensten. 

Je apotheker biedt ook zijn diensten aan aan bejaarden, alleenstaanden en minder mobiele personen door thuisleveringen. Hij wordt soms de bevoorrechte tussenschakel tussen artsen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten en andere zorgverstrekkers. Deze diensten zijn volledig gratis. Het beroep van apotheker heeft dus ook een belangrijke sociale dimensie. 

Je apotheker vervult ook talrijke administratieve formaliteiten voor jou. Wanneer je naar je arts gaat, maakt deze een verzorgingsattest dat je moet overmaken aan je ziekenfonds om een deel van de kostprijs van de raadpleging te kunnen recupereren. 

Wanneer je bij je apotheker terugbetaalbare door de arts voorgeschreven geneesmiddelen koopt, betaal je slechts het deel van het wettelijk tarief dat je ten laste hebt, het “remgeld” genaamd.  Je apotheker vervult voor jou de administratieve formaliteiten om bij de ziekte- en invaliditeitsverzekering het deel dat hij bij wijze van spreken heeft “voorgeschoten” te recupereren. Daarom moet je je identiteitskaart voorleggen die aangeeft dat je in orde bent met je ziekenfonds.