FR | NL

Als je geneesmiddelen vergoed krijgt door een verzekeraar, dan vraag je aan de apotheker (enkel in België) een BVAC-attest dat je daarna per post opstuurt naar je verzekeraar. Vervolgens vergoedt deze verzekeraar ze op basis van het contract. Zo gebeurt tot nu toe. Maar dat zal binnenkort geleidelijk aan veranderen.

Je moet dan geen BVAC-attest meer opsturen naar de verzekeraar. De apotheker zal dat immers elektronisch doen, waardoor een heleboel administratie wegvalt.

Dat zal gebeuren aan de hand van een barcode die je krijgt van je verzekeraar. Wanneer je naar de apotheek gaat en daar om een BVAC-attest vraagt, laat je die barcode inscannen door de apotheker.

  •  Wat is een BVAC-attest?

Een BVAC-attest is een formulier dat de apotheker opmaakt op vraag van de patiënt als hij geneesmiddelen, medische hulpmiddelen of andere gezondheidsproducten bij hem koopt en een formulier nodig heeft voor een bijkomende verzekering. Er staat op welke apotheker de producten aflevert, wie de voorschrijvende arts en de patiënt zijn en over welke producten het gaat. Aan de hand van deze gegevens kan de verzekeraar de vergoeding regelen.

  • Hoe blijven mijn gegevens beschermd?

Behalve de verzekeraar die moet vergoeden en de apotheker, krijgt niemand inzage tot je medische gegevens op het BVAC-attest. De gegevens worden al in de apotheek ontoegankelijk gemaakt voor onbevoegden en komen via een beveiligde verbinding terecht bij de betrokken verzekeraar die de informatie kan ontsleutelen. Voor deze digitale stroom staat beveiligde technologie in, die de apothekers ook in andere situaties/projecten gebruiken en aansluit op enkele diensten van het eHealth-platform. Het project kreeg bovendien groen licht van de Privacycommissie.

  •  Wanneer moet ik een BVAC-attest vragen?

Soms krijg je geneesmiddelen vergoed door een verzekeraar. Bijvoorbeeld bij een hospitalisatie. Dan vergoedt de hospitalisatieverzekeraar gewoonlijk de medische kosten gelinkt aan deze hospitalisatie van één maand vóór de hospitalisatie tot drie maanden na de hospitalisatie. Afhankelijk van je verzekeringsovereenkomst, kan dit gedurende een langere of kortere periode zijn of kunnen er andere voorwaarden zijn. Daarnaast vergoedt de hospitalisatieverzekering doorgaans ook de medische kosten bij een aantal zware ziekten, zelfs al is er geen recente of in de nabije toekomst geplande hospitalisatie.

Er bestaan ook verzekeringen die ambulante kosten dekken zonder dat er een hospitalisatie aan te pas komt. Dat kan gaan van geneesmiddelen tot brilglazen, hoorapparaten, orthopedische zolen,….

Vraag je een BVAC-attest, dan bevat dat doorgaans meerdere geneesmiddelen en producten die je tijdens je bezoek aan de apotheek hebt aangekocht. De verzekeraar vergoedt niet zomaar alles dat op het attest vermeld staat, maar zal nagaan welke geneesmiddelen en producten volgens je verzekeringsvoorwaarden in aanmerking komen.

Om te weten wat precies vergoed wordt, check je best je polisvoorwaarden of vraag advies aan je  verzekeraar.

  • Geldt dit voor alle BVAC-attesten?

Nee. Het elektronisch doorsturen zal alleen gebeuren naar de deelnemende hospitalisatieverzekeraars en verzekeraars die ambulante zorgen vergoeden, ongeacht of je er een individuele verzekering hebt of een verzekering via het werk. AG Insurance, DKV en Ethias starten op 1 december 2015. In de loop van 2016 volgen Allianz, Belfius Insurance en KBC, en vanaf 2017 Justitia en Axa. Je verzekeraar zal je op de hoogte brengen vanaf wanneer je gebruik kan maken van dit nieuwe systeem.

Andere verzekeraars kunnen later nog instappen in het nieuwe systeem. Voor de BVAC-attesten die je aan de apotheker vraagt in het kader van een extra terugbetaling door het ziekenfonds (bv. bij vaccins of anticonceptiemiddelen), of voor andere verzekeringen, zoals arbeidsongevallenverzekeringen, geldt deze nieuwe regeling niet.

  • Wanneer krijg ik een barcode?

Wanneer je jouw hospitalisatieverzekering hebt moeten aanspreken, krijg je gewoonlijk de medische kosten (bijvoorbeeld geneesmiddelen of medische hulpmiddelen) vergoed gedurende één maand voor de hospitalisatie en drie maanden erna. Naar aanleiding van je hospitalisatie, zal de verzekeraar een elektronisch dossier openen.

Je verzekeraar zal je inlichten wanneer en hoe je de barcode ontvangt. De apotheker zal deze inscannen en kan enkel BVAC’s elektronisch doorsturen, wanneer je die barcode aanbiedt.

  • Waarom krijg ik toch nog een papieren versie van het attest?

Een BVAC-attest dat elektronisch werd doorgestuurd, bevat voortaan een unieke code. Wanneer je met je verzekeraar communiceert over de vergoedingen van producten waarvoor je een BVAC-attest hebt laten opsturen door de apotheker, dan is het handig dat je die bij de hand hebt. Daarom is het van belang dat je de attesten even bijhoudt, minstens tot wanneer het dossier afgesloten is. Het geeft je trouwens ook de kans om zelf een zicht te krijgen op de aangekochte geneesmiddelen en medische hulpmiddelen.

Op een BVAC-attest dat elektronisch werd doorgestuurd, staat onderaan duidelijk vermeld dat de gegevens van dit BVAC-attest succesvol elektronisch naar je verzekeraar werden verstuurd.

Het is dan niet meer nodig om de papieren versie van de elektronisch doorgestuurde BVAC-attesten op te sturen naar je verzekeraar.