Melanie (62 jaar) moest ’s morgen naar het ziekenhuis om een specialist te raadplegen. Die schreef haar een geneesmiddel voor dat ze al gebruikte. Maar omdat haar huisarts dat geneesmiddel onder een andere merknaam voorschrijft, staat ze daar niet bij stil. 

Gelukkig heeft de huisapotheker van Melanie een volledig zicht op haar medicatie. Als Melanie het voorschrift van de specialist overhandigt, merkt hij onmiddellijk het probleem. Zo kan hij vermijden dat ze tweemaal hetzelfde geneesmiddel neemt, wat haar gezondheid erg zou kunnen schaden.

Je huisapotheker registreert alle geneesmiddelen die je bij hem in de apotheek haalt in je farmaceutisch dossier. Zo kan hij vermijden dat hij je een geneesmiddel aflevert dat niet samengaat met je andere medicatie, of dat je al onder een andere naam gebruikt.

Omdat je aan je huisapotheker de toestemming geeft om je gezondheidsgegevens te delen, weet hij dankzij je Gedeeld Farmaceutisch Dossier ook welke voorgeschreven geneesmiddelen je in andere apotheken (bv. ’s avonds tijdens de wachtdienst, bijvoorbeeld, of in het weekend aan zee) hebt gehaald en kan hij problemen vermijden die een ernstig risico inhouden, zoals een interactie tussen geneesmiddelen die niet samengaan of de inname van twee geneesmiddelen met hetzelfde actieve bestanddeel.

Ook als je eens naar een andere apotheek moet gaan, kunnen ze daar je Gedeeld Farmaceutisch Dossier raadplegen. Zo is je veiligheid op ieder moment gegarandeerd.