De keuze voor een huisapotheker is uiteraard volledig vrij. Je beslist zelf of je een huisapotheker wil en wie je huisapotheker wordt. Bovendien kan je tijdens de wachtdienst of wanneer het zo uitkomt nog altijd in een andere apotheek terecht voor je medicatie.

Opdat je apotheker zijn rol als huisapotheker zou kunnen vervullen, moet hij je een overeenkomst* laten ondertekenen waarin je een dubbele toestemming geeft. 

  • De eerste is je toestemming voor ‘voortgezette farmaceutische zorg’, zodat je huisapotheker je een begeleiding kan aanbieden die afgestemd is op jouw noden.
  • De tweede is je geïnformeerde toestemming voor het elektronisch uitwisselen van je gezondheidsgegevens tussen zorgverleners die je behandelen. Die uitwisseling komt de communicatie en de samenwerking tussen je verschillende zorgverleners ten goede, en dus ook je behandeling. Uitgebreide informatie over de geïnformeerde toestemming vind je hier terug.

*Heb je een vertrouwenspersoon of mantelzorger die voor jou naar de apotheek gaat, dan kan hij of zij betrokken worden in het overleg tussen jou en je huisapotheker als je daarmee akkoord gaat. Jij tekent de overeenkomst en de huisapotheker vermeldt de identiteit van je vertrouwenspersoon of mantelzorger in je dossier.