In België is de apotheker verplicht om de kwaliteit te waarborgen van de geneesmiddelen die hij aflevert. Deze verantwoordelijkheid is uniek in Europa en omvat het uitvoeren van controles bij de distributie van deze producten.

De Dienst voor Geneesmiddelenonderzoek (DGO) is gevestigd in de APB. Het is een analyselaboratorium dat door de apothekers wordt gefinancierd. Zijn missie: een hercontrole uitvoeren van de kwaliteit van de geneesmiddelen die in België gecommercialiseerd zijn; de door apothekers gemelde kwaliteitsgebreken van geneesmiddelen behandelen; en de intrekking van de markt organiseren van de niet-conforme producten. Daartoe kan de DGO terugvallen op een performant kwaliteitsmanagementsysteem en een perfecte beheersing van de recentste analysetechnieken. Heel wat onbekende facetten die u nu kan ontdekken!

De Hercontrole

beeld de Hercontrole van de geneesmiddelen

Het kwaliteitsgebrek

Beeld Het Kwaliteitsgebrek

Het Kwaliteitssysteem

Beeld het Kwaliteitssysteem

De technieken

Beeld de technieken