Apotheek van wacht
Tussen 22u en 9u: gelieve het nummer
0903 99 000 te bellen [1,50 EUR/Min]

Vind een apotheek van wacht tussen 9u en 22u

Vind een apotheek van wacht tussen 9u en 22u

Vind een apotheek in uw buurt

Vind een apotheek in uw buurt

Apotheker zijn is niet enkel geneesmiddelen verkopen

Printvriendelijke versiePDF-versie

De meest gekende rol van de apotheker bestaat erin de door een arts of elke andere daartoe gemachtigde gezondheidswerker voorgeschreven geneesmiddelen af te leveren. Naast deze essentiële rol is de apotheker volledig verantwoordelijk voor het nazicht van de voorschriften en voor wat hij aflevert. Indien hij van oordeel is dat de voorgeschreven behandeling niet is aangepast of indien hij twijfelt, mag hij weigeren u het betrokken geneesmiddel af te leveren. Hij moet dan contact opnemen met uw arts om zich ervan te vergewissen dat er geen fouten zijn begaan en hem eventueel vragen het voorschrift aan te passen. Hij moet nakijken of alle geneesmiddelen die zich op uw voorschrift bevinden, met elkaar verenigbaar zijn en of er geen interacties zijn die de doeltreffendheid van de behandeling kunnen verminderen of tolerantieproblemen kunnen stellen zoals darmproblemen of een allergie. 

Uw apotheker gaat ook na of u de instructies van uw arts over de frequentie, dosering en het ogenblik van inname goed heeft begrepen. Indien nodig kan hij enkele nuttige tips geven om u toe te laten uw behandeling goed te volgen. 

Uw apotheker moet de geneesmiddelen die u neemt registreren in uw farmaceutisch dossier. Indien u aan een chronische aandoening lijdt of allergieën voor bepaalde producten vertoont, dan kan hij deze met uw akkoord ook opnemen in dit dossier. Zo waakt hij over uw veiligheid en maakt hij een snellere analyse mogelijk ingeval van problemen.

Dit geldt ook voor niet-voorschriftplichtige geneesmiddelen en andere producten die u op advies of uit eigen initiatief koopt: zij kunnen de effecten en doeltreffendheid van de behandeling die u werd voorgeschreven ook beïnvloeden. Veiligheidshalve is het ook belangrijk dat u hem elke consumptie meldt van voedingssupplementen of producten op basis van planten die u zou hebben gekocht buiten de apotheek.

Uw “farmaceutisch dossier” ligt te uwer beschikking, u kan het raadplegen bij uw apotheker indien u dat wenst of u kan hem om een kopie vragen. 

De apotheker en zijn personeel zijn aan het beroepsgeheim gehouden. U heeft dus niets te vrezen, uw gegevens worden veilig bewaard.

Voor meer informatie over het farmaceutisch dossier, raadpleeg of download onze brochure hier.