FR | NL

De apothekers van wacht zijn bereid om in elke dringende medicatiebehoefte te voorzien, ook ’s nachts. Hun apotheek is echter zeker niet open voor om het even welke aankoop.

Wie wachtdienst zegt, zegt wachthonorarium
Net als andere zorgverstrekkers mag de apotheker een wachthonorarium aanrekenen voor elke prestatie buiten de normale openingsuren, alsook op zon- en feestdagen. Welke zijn de regels?

  • Haal je buiten de normale openingsuren (vanaf 19 uur ’s avonds tot 8 uur ’s morgens) of op zon- en feestdagen een terugbetaald geneesmiddel dat door een arts voorgeschreven is en door hemzelf of door de apotheker als ‘dringend’ bestempeld wordt, dan bedraagt het wachthonorarium 5,24 euro. Je hoeft echter geen bijkomend bedrag te betalen, omdat dit honorarium volledig gedekt wordt door de ziekteverzekering.
  • In alle andere gevallen (niet-dringend voorschrift, geneesmiddelen die niet terugbetaald of op voorschrift zijn, andere producten, ...) is het wachthonorarium voor jouw rekening en staat het de apotheker vrij om zelf de hoogte van het bedrag te bepalen, op voorwaarde dat het ‘redelijk’ is en dat het goed zichtbaar is aangeduid.

Bij de ondertekening van het meerjarenkader voor de patiënt met de officina-apothekers hebben verschillende media bericht over de aanpassing van het wachthonorarium die zal worden doorgevoerd. Die aanpassing komt er in 2018. De huidige regels blijven voorlopig dus van toepassing.

Kortom, om een supplement te vermijden is het aangeraden om niet-dringende aankopen uit te stellen tot de normale openingsuren.

Zie ook: