Kwaliteit van producten: beter twee keer dan één...

Wist je dat? In België zijn de apothekers wettelijk verantwoordelijk voor de kwaliteit en de conformiteit van alle producten (geneesmiddelen, medische hulpmiddelen, voedingssupplementen, verzorgingsproducten...) die ze afleveren. Om die verantwoordelijkheid sereen te kunnen opnemen, hebben ze, meer dan een halve eeuw geleden al, de DGO opgericht.

De DGO? 

De DGO of Dienst voor GeneesmiddelenOnderzoekgelegen in het hart van de Europese wijk in Brussel, is een laboratorium voor kwaliteitsanalyse en -controle, dat volledig wordt beheerd en gefinancierd door de apothekers. De missie van het labo, dat erkend is door de bevoegde overheden, is het uitvoeren, op een periodieke wijze, van ‘hercontroles’ van geneesmiddelen (met inbegrip van de magistrale bereidingen die de apothekers maken) en andere gezondheidsproducten die in België in de handel zijn. Op vraag van een apotheker kan het ook eventuele kwaliteitsgebreken van elk product dat in de apotheek beschikbaar is, onderzoeken en vaststellen. Wanneer uit een ‘hercontrole’ door de DGO blijkt dat een product niet aan alle kwaliteitseisen voldoet, dan wordt het snel van de markt gehaald.

Hoewel de productie van geneesmiddelen en andere gezondheidsproducten al aan strikte regels onderworpen is, beschikt ons land dus over een tweede veiligheidsnet. Dankzij de Dienst voor GeneesmiddelenOnderzoek loopt je apotheker geen enkel risico om je geneesmiddelen of andere gezondheidsproducten af te leveren die niet conform zijn of waarvan de kwaliteit te wensen over laat. 

Kwaliteit van prestaties: een Handboek om op koers te blijven

De kwaliteit in de apotheek houdt uiteraard niet op bij de producten die worden afgeleverd door je apotheker. Hij  houdt ook een Kwaliteitshandboek bij dat hem toelaat om de kwaliteit te garanderen van alle prestaties die in zijn apotheek worden verricht: van het maken van magistrale bereidingen om tegemoet te komen aan de specifieke behoeften van bepaalde patiënten, tot het voeren van een Begeleidingsgesprek voor een Goed Gebruik van Geneesmiddelen om astmapatiënten beter op te volgen, via de terugname van vervallen of niet-gebruikte geneesmiddelen, of van andere facetten die verband houden met het uitbaten van een apotheek zoals het personeelsbeheer of het onderhouden van het gebruikte materiaal en de naleving... van de procedures die in het Kwaliteitshandboek zijn vastgelegd. En zo is de cirkel rond.

Dankzij dat Kwaliteitshandboek, dat iedere apotheker moet aanpassen aan de eigenheid van zijn apotheek, ben je zeker dat je elk moment kan genieten van kwaliteitsvolle prestaties en diensten in alle apotheken van het land.