Apotheek van wacht
Tussen 22u en 9u: gelieve het nummer
0903 99 000 te bellen [1,50 EUR/Min]

Vind een apotheek van wacht tussen 9u en 22u

Vind een apotheek van wacht tussen 9u en 22u

Vind een apotheek in uw buurt

Vind een apotheek in uw buurt

Waarom toestemming geven voor het delen van uw gezondheidsgegevens?

Printvriendelijke versiePDF-versie

Het RIZIV en de FOD Volksgezondheid lanceren een grote informatiecampagne over het beveiligd delen van uw gezondheidsgegevens en over de geïnformeerde toestemming.

Waarom uw toestemming geven?

“In de loop van uw leven raadpleegt u verschillende zorgverleners. Door uw toestemming te geven, aanvaardt u dat de personen die u behandelen informatie over uw gezondheid met elkaar delen. Deze zorgverleners kunnen u beter behandelen als ze samenwerken en uw medische voorgeschiedenis kennen. Ze kunnen u snellere zorg verlenen en voorkomen dat u onnodige onderzoeken moet ondergaan.”

Dit antwoord uit de 'Leidraad bij de geïnformeerde toestemming' vindt u eveneens op de publieke website waar u informatie vindt over de toestemming: www.patientconsent.be . Volgende vragen worden er eveneens behandeld:

  • Wat is de geïnformeerde toestemming?

  • Welke gegevens worden gedeeld?

  • Wat zijn uw rechten als patiënt?

  • Wie heeft toegang tot uw gegevens?

  • Hoe registreert u uw toestemming?

Uw apotheker is een van de professionele zorgverleners die  uiteraard op uw verzoek , uw toestemming mogen registreren. Aarzel niet om hem/haar om raad te vragen. De registratie van uw toestemming heeft in de apotheek een onmiddellijk effect: hierdoor kan de apotheker immers een Gedeeld Farmaceutisch Dossier op uw naam openen. Dit dossier waarborgt u een optimale begeleiding en aangepaste raadgevingen, en dat niet alleen in uw gebruikelijke apotheek, maar ook in alle andere apotheken van het land. Voor meer informatie aangaande uw rechten en de diensten die gedekt worden door de geïnformeerde toestemming, stelt de federale overheid ook een telefoonnummer te uwer beschikking, evenals een e-mailadres:

- telefoon: 02 524 97 97

- e-mail : info@gezondheid.belgie.be

 

 

 Lees ook op deze website :