Apotheek van wacht
Tussen 22u en 9u: gelieve het nummer
0903 99 000 te bellen [1,50 EUR/Min]

Vind een apotheek van wacht tussen 9u en 22u

Vind een apotheek van wacht tussen 9u en 22u

Vind een apotheek in uw buurt

Vind een apotheek in uw buurt

Laat uw gezondheid niet aan het toeval over

Printvriendelijke versiePDF-versie

Uw geïnformeerde toestemming geven betekent dat u de zorgverleners aan wie u uw gezondheid toevertrouwt, de mogelijkheid biedt om hiervan een globaal overzicht te behouden. Niets dan voordelen voor de kwaliteit van de zorgen!

 Dankzij de elektronische uitwisseling van uw gezondheidsgegevens krijgen de verschillende zorgverleners die u zorgen verstrekken, toegang tot uw gezondheidshistoriek, kunnen ze rekening houden met uw medische voorgeschiedenis én weten ze desgevallend welke geneesmiddelenbehandelingen u al zijn voorgeschreven.

In de apotheek

Door in uw Farmaceutisch Dossier de verschillende geneesmiddelen die u inneemt te laten registreren, kan uw vertrouwde apotheker problemen vermijden zoals geneesmiddeleninteracties, contra-indicaties, dubbelmedicatie, over- of onderdosering. De gegevens die in dit dossier opgenomen zijn, mogen enkel tussen apotheken worden gedeeld indien u een Gedeeld Farmaceutisch Dossier (GFD) heeft. En dát kan alleen worden geopend mits uw toestemming.

Wat is het voordeel van gedeelde gegevens?

Stel dat u tijdens een weekend aan zee of elders dringend naar de apotheek moet. Dankzij uw Gedeeld Farmaceutisch Dossier kan de apotheker van wacht rekening houden met een eventuele chronische of een andere lopende behandeling om u het gepaste noodgeneesmiddel mee te geven. Hij zal u ook de noodzakelijke raadgevingen kunnen geven om eventuele nevenwerkingen te vermijden die gebonden zijn aan de gelijktijdige inname van verschillende geneesmiddelen. Bovendien zal uw vertrouwde apotheker, dankzij de kennis uw volledige medicatiehistoriek, u altijd goede raad kunnen geven en vermijden dat u een gezondheidsproduct krijgt dat onverenigbaar zou zijn met uw gebruikelijke behandeling.

Het is aan u om te beslissen of u al dan niet uw goedkeuring geeft voor het delen van uw gezondheidsgegevens en of u al dan niet van de voordelen van een Gedeeld Farmaceutisch Dossier wenst te genieten. Aarzel niet om raad te vragen aan uw apotheker. Op uw verzoek kan hij gratis uw 'geïnformeerde toestemming' registreren. Daartoe volstaat het om hem uw identiteitskaart te overhandigen.

Indien u eveneens uw toestemming wenst te geven voor uw kinderen, dan dient u in het bezit te zijn van hun elektronische identiteitskaarten (kids-ID).

Indien u niet over een elektronische identiteitskaart beschikt, dan mogen de apothekers uw toestemming registreren indien u hierom vraagt.

Wij herinneren eraan dat uw gegevens door de privacywetgeving beschermd zijn. Ze zijn dus vertrouwelijk en perfect beveiligd. Om toegang te verkrijgen, dient de apotheker zich op het eHealth-platform aan te melden. U hebt eveneens het recht om op om het even welk ogenblik uw gegevens te raadplegen en te vragen dat ze worden aangepast. Bovendien zijn de apotheker en zijn medewerkers gebonden door het beroepsgeheim.

Wenst u meer te weten over de geïnformeerde toestemming, raadpleeg dan de volgende informatie:

- Leidraad bij de geïnformeerde toestemming

- www.patientconsent.be 

- Animatiefilm

 

Lees eveneens op deze site:

  - ‘Uw farmaceutisch dossier: kies voor extra veiligheid’

- ‘Een extra veiligheid voor u...’

- ‘Apotheker zijn is niet enkel geneesmiddelen verkopen’

- Waarom toestemming geven voor het delen van uw gezondheidsgegevens?